Page 11 - Katalog za 2020 godinu
P. 11

2O20 NOVITETI 9


       āĀ     āĂ     ĂĀ
       POWER WALLET | 34.387
         ]Ƶ   Ƶ   [  ǫƵ     Ƶ Ƶƫ  Ƶ ąĀĀĀ )Ƶ$
        +2^ *%' / ,+)+\*+)  0!.%&+) + ąĀĀĀ )Ƶ$ / %6( 6+) Ć ĥ ĂċāƵ %  ǫ ' (+)Č .ö ^!) 6 0!(!"+*Č
        + 0*%) ö!,+2%) % .ö ^!) 6 +(+2'1 1 ,+'(+* '10%&%  0!.%& ( 6 + ( # *&!č 0!'/0%(
        %)!*6%& č āă 4 Ăā 4 ă )  '+2 *&!č ĂĀĥā .!,+.1^!*  %)!*6%& Æ0 ),!č ăċĆ 4 āċĆ )
        .!,+.1^!* Æ0 ), č ( /!./' #. 21. Č %#%0 (* Æ0 ),


                       Adekvatna zamena za uložak je notes Mistro 34.329

       āĀ     āĂ     ĂĀ
       POWER NOTE | 34.271
          ƵĆ   Ƶ Ƶ Ƶ   [  ǫƵ     Ƶ Ƶƫ  Ƶ ąĀĀĀ )Ƶ$
        +0!/ / ,+.0"+(%+)Č 0!'/0%(* + (+# Č ,+)+\*  0!.%& + ąĀĀĀ )Ƶ$ / %6( 6+) Ć ĥ ĂċāƵ %  ǫ ' (+)Č
       ,+/0+(&!) 6 0!(!"+*Č + 0*%) ö!,+2%) % .ö ^!) 6 +(+2'1Č 1 ,+'(+* '10%&%
                     Ă
        *&%ö*% (+'č + Æ0 ), * * '.!) +"/!0*+) ĉĀ #ĥ) , ,%.1Č āĂĉ /0. * / (%*%& )  0!.%& ( 6 + ( # *&! '+.% !č 0!'/0%(
        %)!*6%& č āĉċĆ 4 Ăą 4 ă )  '+2 *&!č ĂĀĥā .!,+.1^!*  %)!*6%& Æ0 ),!č ăċĆ 4 āċĈ )
        .!,+.1^!* Æ0 ), č ( /!./' #. 21. Č %#%0 (* Æ0 ),

                       Adekvatna zamena za uložak je notes Mistro 34.329
       āĀ     āĂ     ĂĀ

       DUBLIN | 34.270
          ƵĆ   Ƶ Ƶ
        +0!/ / ,+.0"+(%+) / 0!'/0%(*+) + (+#+)Č + 0*%) ö!,+2%) 6 ' .0% ! % +'1)!*0 % .ö ^!) 6 +(+2'1
        *&%ö*% (+'č + Æ0 ), * * '.!) +"/!0*+) ĉĀ #ĥ) , ,%.1Č āĂĉ /0. * / (%*%& )  0!.%& ( 6 + ( # *&! '+.% !č 0!'/0%(
                     Ă
        '+2 *&!č ĂĀĥā %)!*6%& č āćċĆ 4 ĂĂċĆ 4 ĂċĆ ) .!,+.1^!* Æ0 ), č ,.!/(%' ^
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16